Test novej registrácie

  Spoločnosť  Kontaktné údaje

  Technické údaje


  (rozumej bez oja, bez medzier)


  (zarátaj oje, otvorenie dverí, aby ste vošli do prevádzky, prirátaj smoker, vyklopenie bočného okna atď)


  (nerátaj otvorenie predajného okna)


  Maximálny príkon elektrickej energie v kW


  Podujatie*  Zmluva k nahliadnutiu:

  Splnomocnenie k nahliadnutiu:


  Súhlasím so spracovaním osobných údajov - <a href=/oou target=_blank>viac informácii</a>

  Zmluvu mi prosím zašlite poštou

  Sortiment tejto sezóny  Uveď konkrétne jedlá, vypichni novinky, highlighty

  Promo údaje

  Fest street food je predovšetkým o vás, o vašich príbehoch, foodtrukoch, jedlách. Vaša propagácia je pre nás dôležitá a rovnako zaujímavá pre návštevníkov FSF a tiež followerov.
  V tomto kroku môžte nahrať svoje fotografie, svoj text, video.
  Radi prezdieľame vašu kamennú prevádzku, prípadne miesto kde vás ľudia nájdu.

  ▶️Fotografia foodtrucku* (jpg, png)

  ▶️Fotografia jedál 3ks* (jpg, png)

  ▶️Foto iné (jpg, png)

  ▶️Video (mov, mp4, avi)
  ▶️Text*


  Uveďte informáciu, ktorou by ste sa chceli prezentovať.
  ▶️Prevádzky


  Môžte uviesť, kde máte pevné miesto, pevnú prevádzku, kde vás návštevníci nájdu mimo FSF.

  VOUCHRE

  Uveďte koľko kusov vouchrov chcete venovať do súťaží.
  Info: Predajcovia zvyknú dávať 6ks na jedno podujatie. Zvyčajne sa všetky neminú.

  Požadované dokumenty

  Nahrajte všetky požadované súbory vyplnené a podpísané vo formáte Word/PDF/JPG.

  Živnostenské oprávnenie alebo výpis z obchodného registra*

  Potvrdenie od hygieny na ambulatný predaj*

  Pokladničná kniha - Záznamy daňového úradu*

  Ďakujem za váš čas, na základe vyplneného formulára Vám pošleme zmluvu k ambulantnému miestu, splnomocnenie, predfaktúru a organizačné pokyny.

  Eva Mikulová