GASTRONOMICKÝ FESTIVAL POULIČNÉHO JEDLA

FEST STREET FOOD – Registrácia nového predajcu

Pokiaľ ste sa v roku 2023 registrovali na podujatie FEST STREET FOOD,
môžete vytvoriť registráciu bez niektorých dokladov – Opakovaná registrácia predajcu v 2023.

l

Pozorne vyplňte registračný formulár

Uveďte všetky informácie, ktoré potrebujeme pre spracovanie vašej registrácie aj pre technickú prípravu priestorov.

i

Priložte potrebné dokumenty

Do formulára je potrebné priložiť zmluvu, potvrdenie od hygieny na ambulantný predaj, pokladničnú knihu, živnostenské oprávnenie a splnomocnenie.

i

V prípade otázok nás kontaktujte

Na akékoľvek otázky alebo dodatočné informácie Vám radi odpovieme emailom. Kontaktujte nás na info@fsf.sk

  Podujatie  Informácie o predajnom stánku

  Vaše logo (JPG, PNG, PDF)

  Vyberte 1 - 3 fotografie (JPG)

  Základné údaje  Sídlo spoločnosti

  Kontaktné údaje  Požadované dokumenty

  Nahrajte všetky požadované súbory vyplnené a podpísané vo formáte PDF/JPG.

  Živnostenské oprávnenie alebo výpis z obchodného registra

  Potvrdenie od hygieny na ambulatný predaj

  Pokladničná kniha - Záznamy daňového úradu

  Zmluva o podnájme trhového miesta

  Vyplnené a podpísané splnomocnenie na prebratie dokumentov

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov - <a href=/oou target=_blank>viac informácii</a>