GASTRONOMICKÝ FESTIVAL POULIČNÉHO JEDLA

FEST STREET FOOD – Zjednodušená registrácia predajcu

Pre predajcov, ktorí sa tento rok už registrovali na iné podujatie FEST STREET FOOD.

Pokiaľ ste sa v roku 2023 ešte neregistrovali na podujatie FEST STREET FOOD alebo sa zmenili údaje o predajnom stánku, kontaktné alebo údaje vašej spoločnosti, vyplňte prosím registráciu nového partnera.

l

Pozorne vyplňte registračný formulár

Uveďte všetky informácie, ktoré potrebujeme pre spracovanie vašej registrácie aj pre technickú prípravu priestorov.

i

Priložte potrebné dokumenty

Do formulára je potrebné priložiť zmluvu. Ostatné dokumenty použijeme podľa predchádzajúceho podujatia.

i

V prípade otázok nás kontaktujte

Na akékoľvek otázky alebo dodatočné informácie Vám radi odpovieme emailom. Kontaktujte nás na info@fsf.sk

  Podujatie  Informácie o predajnom stánku  Kontaktné údaje  Požadované dokumenty

  Nahrajte všetky požadované súbory vyplnené a podpísané vo formáte PDF/JPG.

  Zmluva o podnájme trhového miesta

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov - <a href=/oou target=_blank>viac informácii</a>