Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov

Odoslaním registračného alebo kontaktného formulára a označením zaškrtávacieho poľa „súhlasím so spracovaním osobných údajov“ dávam výslovný a bezvýhradný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré som poskytol organizátorovi: Art café s.r.o., Hlavná 181, 059 38 Štrba, IČO: 50098977, DIČ: 2120171625

Osobné údaje budú použité na účely ďalšieho spracovania, v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo. Súhlas sa dáva na dobu neurčitú.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pre odvolanie súhlasu nás kontaktujte na mail info@fsf.sk.